Oproep om je op te geven voor een nieuwe activiteiten commissie.

Beste leden en ouders van leden,

De ttv Assen wil de komende tijd een aantal activiteiten gaan organiseren om meer leden voor de
vereniging te gaan werven. Zo als jullie wel hebben gezien is er vooral bij de jeugdtrainingen erg
weinig opkomst en zijn er te weinig jeugdleden op de vereniging. Wij willen graag activiteiten gaan
organiseren voor basisschool leerlingen. Te denken valt aan De Asser basisschool kampioenschappen
en Table Stars voor basisschoolleerlingen uit Assen en omgeving. Wij denken erover om dit te gaan
organiseren op 16 mei 2020. Dit is gelijktijdig met de Noordelijke Kampioenschappen voor de jeugd
die ook in De Spreng gehouden worden.
Ik wil graag enthousiaste mensen vragen om samen met mij in de activiteiten commissie te gaan
zitten om allerlei evenementen te gaan organiseren om leden te gaan werven en om deze leden te
behouden voor de ttv Assen.
Ik wil graag proberen om eind februari/begin maart 2020 een eerste bijeenkomst te organiseren om
met een aantal enthousiaste leden en ouders plannen op te stellen/afspraken te maken/te
brainstormen over de activiteiten om weer zoveel mogelijk nieuwe leden bij de vereniging te gaan
werven.

Alvast bedankt en hopelijk tot binnenkort in de nieuwe activiteiten commissie. Je kunt je aanmelden
bij Andries Cats.
a.cats01@kpnmail.nl
06-29502247

Geplaatst in Nieuws.